-

TMM 25 4W

Nostokorkeus 3 - 3.9 m
Nostokyky 2500 kg